Portal Begroting Zuid-Holland
Voorjaarsnota 2024

Totale inkomsten

913.293.968

Inkomstenbronnen

Waar komt het geld vandaan?

Overige algemene dekkingsmiddelen
€100.000
Dividend
€1.643.000
Saldo van de financieringsfunctie
€7.478.463
Overige inkomsten
€115.274.039
Lokale heffingen
€392.814.627
Provinciefonds
€395.983.839

Totale uitgaven

1.009.589.879

Onze ambities

Waar wordt het geld aan uitgegeven?

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2024 14:36:58 met de export van 05/31/2024 14:32:11