Portal Begroting Zuid-Holland
Jaarstukken 2023

Totale inkomsten

841.508.946

Inkomstenbronnen

Waar komt het geld vandaan?

Overige algemene dekkingsmiddelen
€119.650
Dividend
€1.634.504
Saldo van de financieringsfunctie
€5.306.078
Overige inkomsten
€93.499.488
Provinciefonds
€366.351.641
Lokale heffingen
€374.597.584

Totale uitgaven

788.415.118

Onze ambities

Waar wordt het geld aan uitgegeven?

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2024 14:36:58 met de export van 05/31/2024 14:32:11