Portal Begroting Zuid-Holland
Jaarstukken 2021

Totale inkomsten

760.281.045.360

Inkomstenbronnen

Waar komt het geld vandaan?

Saldo van de financieringsfunctie
€131.870
Dividend
€1.402.077
Overige algemene dekkingsmiddelen
€9.617.607
Overige inkomsten
€115.835.566
Provinciefonds
€281.823.486
Lokale heffingen
€351.470.440

Totale uitgaven

747.374.644.870

Onze ambities

Waar wordt het geld aan uitgegeven?

Deze pagina is gebouwd op 04/24/2024 08:07:10 met de export van 04/24/2024 08:04:47