Portal Begrotng Zuid-Holland
Voorjaarsnota 2023

Totale inkomsten

817.365.071.440

Inkomstenbronnen

Waar komt het geld vandaan?

Overige algemene dekkingsmiddelen
€500.000
Dividend
€1.601.321
Overige inkomsten
€88.048.998
Provinciefonds
€349.715.074
Lokale heffingen
€377.499.678

Totale uitgaven

892.039.326.272

Onze ambities

Waar wordt het geld aan uitgegeven?

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 08:21:42 met de export van 10/05/2023 08:16:37