Portal Begroting Zuid-Holland
Voorjaarsnota 2021

Totale inkomsten

690.552.859.440

Inkomstenbronnen

Waar komt het geld vandaan?

Saldo van de financieringsfunctie
€300.000
Dividend
€1.000.000
Overige algemene dekkingsmiddelen
€1.650.328
Overige inkomsten
€59.737.494
Provinciefonds
€279.065.037
Lokale heffingen
€348.800.000

Totale uitgaven

808.631.564.246

Onze ambities

Waar wordt het geld aan uitgegeven?

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2022 15:14:14 met de export van 10/05/2022 15:09:37