Portal Begroting Zuid-Holland

Wij zijn trots op Zuid-Holland, haar inwoners, organisaties en bedrijven. Vele ondernemers versterken onze economie en de werkgelegenheid. Er is veelzijdige natuur en prachtige cultuur en erfgoed. Talloze vrijwilligers en werknemers zijn elke dag aan de slag zijn om Zuid-Holland mooier te maken. Die gezamenlijke inzet zorgt ervoor dat 2019 een goed jaar was voor Zuid-Holland. Dat dit niet vanzelfsprekend is laat de coronacrisis zien. Zuid-Holland, Nederland en Europa zitten daar op dit moment middenin. Nu al staat vast dat 2020 een volstrekt ander jaar wordt dan 2019.
De resultaten van 2019 staan voor het eerste half jaar op het conto van het vorige college, met als motto Slimmer, Schoner, Sterker. Er zijn mooie successen geboekt om van Zuid-Holland de best bereikbare provincie te maken, onze delta klimaatbestendiger te maken, onze energievoorziening te vernieuwen, de economie innovatiever en krachtiger te maken, de leefomgeving aantrekkelijk en gezond te houden, de woningbouw een impuls te geven en de bestuurskracht in de regio te vergroten. In 2019 is het nationale Klimaatakkoord getekend en ook onze provincie levert een bijdrage aan de uitvoering daarvan.
De Jaarrekening 2019 laat zien dat wij steeds beter in staat zijn om onze doelen te realiseren conform onze planning. Het is beter gelukt om ons geld conform verwachting uit te geven. Een duidelijk signaal dat het voorspellend vermogen van de organisatie is toegenomen, en dat de realisatiekracht is versneld. Er blijven uiteraard voldoende uitdagingen, zoals de doorlopende stikstofproblematiek. De grote onzekerheid die de coronacrisis op veel vlakken teweeg brengt zal het uiterste vergen om ons voorspellend vermogen en realisatiekracht op niveau te houden in 2020. Deze uitdagingen kunnen wij niet in ons eentje het hoofd bieden, wij hebben daarvoor de inzet van al onze inwoners, bedrijven en organisaties nodig.
Het huidige college zet succesvol beleid voort en maakt ook nieuwe keuzes. Sinds september 2019 zijn wij daarvoor samen met anderen aan de slag. Want als provincie staan we midden in de samenleving. En daarom werken wij hard om met inwoners, bedrijven, medeoverheden en vele anderen van Zuid-Holland een betere plek te maken. Elke dag, juist in crisistijd.

Het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
mei 2020

Deze pagina is gebouwd op 04/24/2024 08:07:10 met de export van 04/24/2024 08:04:47