Portal Begroting Zuid-Holland

Totale inkomsten

672.273.874

Inkomstenbronnen

Waar komt het geld vandaan?

Saldo van de financieringsfunctie
€0
Overige algemene dekkingsmiddelen
€650.328
Dividend
€1.500.000
Overige inkomsten
€50.508.509
Provinciefonds
€279.065.037
Lokale heffingen
€340.550.000

Totale uitgaven

790.416.102

Onze ambities

Waar wordt het geld aan uitgegeven?

Deze pagina is gebouwd op 04/30/2021 15:24:39 met de export van 04/30/2021 15:22:23