Portal Begroting Zuid-Holland
Najaarsnota 2023

Totale inkomsten

829.288.881.440

Inkomstenbronnen

Waar komt het geld vandaan?

Dividend
€1.601.321
Overige algemene dekkingsmiddelen
€1.700.000
Overige inkomsten
€87.036.386
Provinciefonds
€361.451.496
Lokale heffingen
€377.499.678

Totale uitgaven

839.026.832.272

Onze ambities

Waar wordt het geld aan uitgegeven?

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 08:21:42 met de export van 10/05/2023 08:16:37