Portal Begroting Zuid-Holland
Najaarsnota 2023

Totale inkomsten

829.288.881

Inkomstenbronnen

Waar komt het geld vandaan?

Dividend
€1.601.321
Overige algemene dekkingsmiddelen
€1.700.000
Overige inkomsten
€87.036.386
Provinciefonds
€361.451.496
Lokale heffingen
€377.499.678

Totale uitgaven

839.026.832

Onze ambities

Waar wordt het geld aan uitgegeven?

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2024 14:36:58 met de export van 05/31/2024 14:32:11