Portal Begroting Zuid-Holland
Jaarstukken 2022

Totale inkomsten

829.269.202

Inkomstenbronnen

Waar komt het geld vandaan?

Saldo van de financieringsfunctie
€563.197
Dividend
€1.485.979
Overige algemene dekkingsmiddelen
€2.092.041
Overige inkomsten
€136.898.239
Provinciefonds
€328.693.960
Lokale heffingen
€359.535.786

Totale uitgaven

788.656.023

Onze ambities

Waar wordt het geld aan uitgegeven?

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2024 14:36:58 met de export van 05/31/2024 14:32:11