Portal Begroting Zuid-Holland
Najaarsnota 2021

Totale inkomsten

750.773.939.440

Inkomstenbronnen

Waar komt het geld vandaan?

Saldo van de financieringsfunctie
€300.000
Dividend
€1.000.000
Overige algemene dekkingsmiddelen
€8.757.328
Overige inkomsten
€110.494.636
Provinciefonds
€281.421.975
Lokale heffingen
€348.800.000

Totale uitgaven

827.618.232.254

Onze ambities

Waar wordt het geld aan uitgegeven?

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2022 15:14:14 met de export van 10/05/2022 15:09:37