Portal Begroting Zuid-Holland

Toegankelijkheidsverklaring

De provincie Zuid-Holland vindt het belangrijk dat iedereen alle informatie en diensten op onze website goed kan lezen en gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de website www.zuid-holland.nl. We streven ernaar om te voldoen aan belangrijke standaarden voor toegankelijkheid (Europese norm EN 301 549, technische standaard WCAG 2.1 van W3C, voorheen ‘de webrichtlijnen’).

De toegankelijkheid van deze website is niet in zijn geheel onderzocht. Dat zou een buitensporig grote investering vergen. De meest bezochte en gebruikte informatie en diensten zijn toegankelijk gemaakt volgens bovenstaande normen. In het project Digitale Toegankelijkheid bekijkt de provincie op welke manier andere informatie en diensten op een toegankelijke manier op aanvraag beschikbaar kunnen worden gesteld.

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op met ons Contact Centrum via zuidholland@pzh.nl of kijk op www.zuid-holland.nl/contact

Toegankelijkheidsverklaring
Status toegankelijkheid

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2024 14:36:58 met de export van 05/31/2024 14:32:11